Årsmöte 2011

Årsmötet 2011-04-10 på Hemberget.  Ragnar Sandström avtackades för sitt arbete i styrelsen och som sekreterare i över  25 år.  Pär Norén och Gunnar Kalén berättade om karttillverkning.