Hembygdsdag med drag 2012

Lars Nyman som vann sin klass

Torsten Nilsson specialbygg av Citroen 2CV (motor)