Historik och byggnader

Hembygdsgården

Hembygdsgården

Fabrikör J.A. Gothnell förvärvade gamla ”mangårdsbyggningen” uppfört omkring år 1870 på f.d. Jon Jonssonsgården i Skavdal. Fabrikör Gothnell donerade huset nedlagt och framforslat till foten på hemberget plus virke för färdigställandet av huset. Under vintern 1960/1961 transporterades husdelarna upp på hemberget samt uppmonterades. Invigningen av Hembygdsgården var den 12 november 1961 med invigningstal av landshövding Filip Kristensson.

Skolmuseum

I Hembygdsgårdens källare finns även ett skolmuseum med en mängd föremål från Vännäsbygdens skolor.

Soldattorpet

Soldattorpet

Det Hellmanska torpet flyttades från Brån till Hemberget. Skänktes av Lions 1961.

Logen

Logen

Uppfördes åren 1987/1988 och innehåller gamla körredskap och bruksföremål.

Kungastenarna

På hembygdsområdet finns även Kungastenarna efter följande kungliga besök:

  • Oscar II 2 oktober 1891
  • Gustaf V 28 september 1927
  • Gustaf VI Adolf 5 augusti 1952
  • Carl XVI Gustaf 1 juni 1976

Kungastenar 1 Kungastenar 2