Medlemskap

Medlemsavgift

Avgifter per år

  • Enskild medlem: 150 kr
  • Familj: 250 kr

Inbetalning av medlemsavgifter samt frivilliga bidrag till vår
verksamhet till bankgiro  198-0143  el vårt Swishkonto 1235528179