Styrelsen

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för frågor och funderingar kring Vännäsbygdens Hembygdsförening.

  • Ordförande: Håkan Ohlson    (0935-20085, 070-6035345)
  • Sekreterare: Sven-Erik Johansson (070-5917222)
  • Kassör: Sven-Erik Johansson (070-5917222)

Övriga ledamöter

  • Inga Johansson
  • Henry Eriksson
  • Gunvor Edholm
  • Mattias Widmark
  • ERSÄTTARE
  • Ulrik Almberg
  • Isaac Berkelder

Verksamhetsberättelser

Stadgar

Historik